topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

סגל אקדמי בכיר

פרופ' דני רוזנברג ראש החוג לארכיאולוגיה וראש המעבדה לחקר כלי אבן 04-8287066 פנימי: 7066
פרופ' גיא בר-עוז סגל אקדמי 04-8240070 פנימי : 2070
ד"ר מיכאל איזנברג סגל אקדמי/ מנהל המכון לארכיאולוגיה 048249392 פנימי: 3392
ד"ר עדי ארליך סגל אקדמי 04-8240560 פנימי: 2560
פרופ' אדריאן בועז סגל אקדמי 04-8249407 פנימי : 3407
פרופ' איילת גלבוע סגל אקדמי 04-8242133 פנימי : 2133
ד"ר רביע חמיסה סגל אקדמי
ד"ר ראובן ישורון סגל אקדמי 04-8240692 פנימי 2692
ד"ר רוית לין סגל אקדמי/מגמת שימור 04-8288992/3 פנימי: 8892/3
פרופ' דני נדל סגל אקדמי 04-8288229 פנימי : 8229
פרופ' מינה עברון סגל אקדמי/ראש המכון לארכיאולוגיה 04-8240377 פנימי : 2377
פרופ' אלכסנדר צצקין סגל אקדמי 04-8249864 פנימי : 3864
פרופ' שריאל שליו סגל אקדמי 04-8242531 פנימי: 2531