topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
פרופ' שריאל שליו
תפקיד:
סגל אקדמי
מיקום/שעות קבלה:
שעת קבלה: יום ג'-ה' 10:00-16:00 קומה 00 חדר 0000 בניין _____
דואל:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון:
04-8242531
פנימי:
פנימי: 2531
תחומי מחקר:
בכל הקריירה האקדמית שלי, מטרתי העיקרית היא להמשיך לתרום ולעזור ככל יכולתי לביסוס המחקר הבינתחומי של הארכיאולוגיה של המתכות והמטלורגיה של ארץ ישראל הקדומה והלבנט. אבני הדרך העיקריות לפיהן ניסיתי לתרום ולפתח את המחקר הם אלו:
- ביסוס המחקר הארכיאומטלורגי כחלק "לגיטימי" של הארכיאולוגיה המקובלת כיום בישראל.
 
- הקמת מעבדת מחקר פעילה לחקר חומרים בארכיאולוגיה, ראשית, במרכז למדעי הארכיאולוגיה במכון וייצמן למדע, ואחר כך בבית הספר למדעי הים שבאוניברסיטת חיפה. המעבדה משמשת למחקר והוראה של בדיקות ההרכב הכימי והמטלוגרפי של מתכות עתיקות ושרידים מטלורגיים מאתרים וחפירות ארכיאולוגיות בעיקר בישראל.   
 
- ניהול מחקרים בחו"ל. אלו כוללים את מחקר הרכב הקרמיקה כאינדיקטור לקשרים ארוכי טווח ותנועות אוכלוסין במרכז אסיה (באזורי טג'יקיסטן, אוזבקיסטן ופקיסטן) והרכב המתכת ודרכי היצור של פעמונים בפגודות של מיאנמר בעזרת משרד התרבות של מיאנמר. 
 
- בשנים האחרונות, אני עוסק בהרחבת שדה המחקר שלי על ידי בדיקת סדימנטים ארכיאולוגים באתרים עצמם במהלך החפירה, בדיקת השוני בהרכב הקרמיקה ומחקר כלי צור ואובסידאן.
 
- לבסוף, במטרה להבין טוב יותר את תהליכי היצור של כלים מחומרים שונים בארכיאולוגיה, וכחלק מחובתנו לחברה, אנו כרגע עוסקים בהקמת מרכז מחקר לתיעוד ושימור תעשיות ומלאכות מסורתיות של ערבים ויהודים בישראל. סטודנטים משתתפים במחקר זה כאשר הם חוקרים ומנחים תלמידים מבתי ספר בקהילה שלהם במטרה לחקור ולתעד את המלאכות המסורתיות, כפי שאנו עושים כעת בכפר הדרוזי דלית אל כרמל ובמקומות נוספים.