topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

מדעי הרוח הדיגיטליים - בשילוב ב"א בארכאולוגיה

 
במסגרת החוג לארכיאולוגיה תוכלו להירשם גם לתכנית במדעי הרוח הדיגיטליים, תכנית חדשה המאפשרת לשלב לימודי 
 
מערכות מידע בלימודי החוג לארכיאולוגיה ולהכנס לתחום חדש ופורץ דרך! 
 
סטודנטים מצטיינים בתכנית יזכו למלגות, התמחות מעשית במימון התכנית בפרויקטי מחקר או בתעשייה, ו/או בנסיעה לבית-ספר קיץ בתחום באירופה.
 
 
 
למידע נוסף, ניתן לשלוח מייל לראשי התכנית: 
 
 
פרופ' צבי קופליק, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..i';document.getElementById('cloakfcadcd0e5da97e14ae972fceb0ecba07').innerHTML += ''+addy_textfcadcd0e5da97e14ae972fceb0ecba07+'<\/a>'; l
 
 
כמו כן, יש לעמוד בתנאי הקבלה של של שני החוגים.
 

מ”א בארכיאולוגיה פרהיסטורית

P1220841החוג לארכיאולוגיה מציע תכנית בין-לאומית ייחודית לתואר שני בארכיאולוגיה פרהיסטורית. התכנית נלמדת ב"מעבדה הטבעית" של הר הכרמל, מוקד לפעילות עניפה של מחקר פרהיסטורי מזה שנים רבות. 

התכנית מאפשרת לסיים את חובות השמיעה למ"א בתוך שנה קלנדרית אחת (שלושה סמסטרים, כולל סמסטר קיץ;.סטודנטים הכותבים עבודת תזה ימשיכו שנה אחת נוספת). 

הלימודים בתכנית מתקיימים בשפה האנגלית וכוללים קורסים בכיתה, במעבדה ובשדה, ימי סיור וחפירה. 

ישראלים וזרים כאחד מוזמנים להירשם. 

פרטים נוספים באתר התוכנית הפרהיסטורית הבינ”ל:

http://archinternational.haifa.ac.il/index.php?lang=en

12963692 862914087152397 3193657946852480258 n

 ראש התכנית הוא פרופ' דני נדל

 

פוסטר של התכנית

מידע נוסף רלוונטי לתכנית

דף הפייסבוק של הסטודנטים בתכנית

ארכיאולוגיה ותנ"ך - בשילוב עם החוג למקרא

תוכנית מ"א משותפת לחוגים למקרא וארכיאולוגיה"המקרא בראי הארכיאולוגיה / הארכיאולוגיה בראי המקרא"


התוכנית מיועדת להרחבת ידיעות התלמיד בתחום הארכיאולוגיה ככלי עזר לחקר המקרא ותרבויות המזרח הקדום. בשיעורים ישולבו סיורים אשר ימחישו את הקשר בין הטקסט המקראי לבין האתרים הארכיאולוגיים, וכן תערכנה הדרכות בתצוגות רלוונטיות במוזיאונים. התוכנית קיימת במסגרת מסלול א' וב'.

מסלול א': תכנית הלימודים תכלול 32 שש"ס, מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוג לארכיאולוגיה. בנוסף לכך התלמיד ילמד שפה עתיקה ושפה מודרנית (נוסף לאנגלית) ברמת מתחילים א' וב'.
התלמיד יכתוב שתי עבודות סמינריוניות, אחת בכל חוג. התוכנית היא אישית ותבנה בהנחיית היועצים לתואר שני בשני החוגים לפי תחומי העניין של התלמיד. התלמיד יכתוב עבודת גמר בנושא משותף לשני החוגים ובהנחיית שני חוקרים, האחד מהחוג למקרא והשני מהחוג לארכיאולוגיה.

מסלול ב': התלמיד ישתתף בשיעורים המוצעים על ידי החוג למקרא ועל ידי החוג לארכיאולוגיה. תכנית זו מחייבת 36 שש"ס, מחציתם מהחוג למקרא ומחציתם מהחוג לארכיאולוגיה. במסגרת זו התלמיד יכתוב שלוש עבודות סמינריוניות, אחת בכל בחוג. הלימודים יסתיימו בבחינת גמר. התוכנית היא אישית ותבנה בהנחיית היועצים לתואר שני בשני החוגים לפי תחומי העניין של התלמיד

תנאי הקבלה


למסלול ב' (עם בחינת גמר) יתקבלו בעלי תואר ראשון בחוג למקרא או בחוג לארכיאולוגיה שציונם המשוקלל הוא 76 לפחות בכל חוג. למסלול א' יתקבלו בעלי תואר ראשון כמפורט לעיל שציונם המשוקלל הוא 80 לפחות בכל חוג. בוגרי חוגים אחרים או בעלי תואר B.ed יתקבלו לתוכנית בתנאים שייקבעו על ידי ראש החוג למקרא וראש החוג לארכיאולוגיה.

תעודת סיום


סטודנט שיסיים בהצלחה את לימודיו יקבל תואר מ"א בחוג שבו הוא נרשם לתוכנית הלימודים (מקרא או ארכיאולוגיה).
מסלול ישיר לדוקטורט:
מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין למסלול ישיר לד"ר חייב להיות בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, ואשר השיג בלימודי התואר הראשון בשני החוגים בהם למד ציון משוקלל של 90 לפחות. התלמיד נדרש ללמוד קורסים מתוכנית המ"א של החוג במסלול א' בהיקף של 26 שש"ס. פרטים נוספים ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני ושלישי בשנתון זה ובאתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים. המועמדים המעוניינים במסלול זה יפנו ליו"ר וועדת הדוקטורט או לראש החוג.

 

 

ארכיאולוגיה לתקופותיה

מבנה הלימודים


למסלול החד-חוגי ניתן להצטרף רק בשנה ב' עם ממוצע ציונים של 80 לפחות. במסלול החד-חוגי התלמיד יצבור 74 נקודות בלימודים החוגיים ו-46 נקודות מחוגים אחרים (קורסים הקשורים לתחום ההתמחות). כמו כן יכללו הקורסים מהחוג השני בשנה א'.
תלמידי המסלול יכולים להתמחות בתקופה או נושא: התקופה הפרהיסטורית, תקופת המקרא, התקופה הקלאסית, ימי הביניים, ארכיאולוגיה ים-תיכונית, מדעי הארכיאולוגיה (עם מגוון אפשרויות וביניהן ארכיאו-זואולוגיה, תרבות ואוכל, ארכיאו-גיאולוגיה, שיחזור סביבה ואקלים, חומרים בארכיאולוגיה, טכנולוגיות עתיקות) ושימור אתרים ארכיאולוגיים.

סדר הלימודים


שנה א'

4 שיעורי מבוא (חובה)    16 נ"ז
שיעור חובה: הזמנה לארכיאולוגיה    2 נ"ז

שנה ב'

2 שיעורי מבוא (חובה)    8 נ"ז
 פרו"ס תמטי (חובה)    2 נ"ז

שנה ב'-ג'

מבוא לכלי צור (חובה)    4 נ"ז
כלי חרס של תקופות המקרא (חובה)    4 נ"ז
שיעורי תעודת חופר    6 נ"ז
שיעורי בחירה בחוג    26 נ"ז

שנה ג'

סמינריון בחוג    6 נ"ז
סמינריון מחוץ לחוג    6 נ"ז
סמינריון מחלקתי (חובה 2 סמסטרים)    0 נ"ז

שנה ב'-ג':    שיעורים מחוגים אחרים    40 נ"ז

סה"כ  - 120 נקודות זכות לתואר

בשנה ג' חלה חובה על כל סטודנט להשתתף במשך שני סמסטרים בסמינריון המחלקתי. בסמינריון יינתנו כ-10 הרצאות בכל סמסטר במגוון רחב של נושאים, על ידי מרצים מאוניברסיטת חיפה ומוסדות מחקר אחרים.

תוכנית הלימודים


שיעורי מבוא ושיעורי חובה כמו במסלול הדו-חוגי.

  1. במסלול החד-חוגי ייקחו התלמידים פרוסמינריון בחוג ו-2 סמינריונים אחד בחוג ואחד מחוץ לחוג וכן שיעורי בחירה בהיקף של 26 נ"ז בחוג.
  2. התלמידים ישלימו 46 נ"ז (כולל סמינריון מחוץ לחוג) בחוגים אחרים (כולל הקורסים שלמד בחוג השני בשנה א'). קורסים אלו יהיו קשורים לתחום ההתמחות בלבד (בתיאום עם יועץ הב"א).

תנאי מעבר:
ראה במסלול הדו-חוגי.
תלמידי המסלול החד-חוגי חייבים בשיעורי "תעודת החופר".

סיורים וחפירות


  1. סיורים: תלמידים במסלול החד-חוגי חייבים להשתתף ב-18 ימי סיור בחוג במשך התואר הראשון.
  2. 1חפירות: תלמידי המסלול החד-חוגי ישתתפו ב-30 ימי חפירה לימודית במשך התואר הראשון (10 ימים בכל תחום).

שפות


ראה לימודי שפות במסלול הדו-חוגי.

ארכיאולוגיה ימית

ארכיאולוגיה ים-תיכונית - בשילוב עם החוג לציוויליזציות ימיות