topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

חפירות


חפירות לימודיות תש"פ (2020)

*רישום לחפירות לימודיות תשע"ח מתבצע דרך המזכירות (יש לשלוח מייל עם שם מלא ותעודת זהות וכן שם החפירה ה
לימודית ותאריכי השתתתפות)


במשך לימודי התואר הראשון על התלמיד להשתתף ב-30 ימי חפירה לימודית. חובה על התלמיד להשתתף ב-10 ימי חפירה בכל אחד מהתחומים: פרהיסטורי, מקראי וקלאסי. יש לשים לב כי ביטול ההשתתפות עשרה ימי עבודה או פחות לפני תחילת החפירה עשוי לגרור קנס כספי.
מכסת ימי החפירה הינה תנאי לקבלת התואר הראשון. תלמידים ללא תואר ראשון בארכיאולוגיה המשתתפים בתוכנית לתואר שני נדרשים לעשרה ימי חפירה לימודית לפחות. 

למידע על החפירה, לחצו על שם החפירה:

1. חפירה לימודית פרהיסטורית: אל-וואד (ד"ר ראובן ישורון) - התרבות הנאטופית. 23.02.20-5.03.20. לפרטים נוספים לחץ כאן.


2. חפירה לימודית מקראית: תל אסור (ד"ר שי בר) - עיר מתקופת הברונזה התיכונה 2, בצפון השרון. ספטמבר 2020 (תאריך מדויק יתפרסם בהמשך).

3. חפירה לימודית קלאסית: סוסיתא (ד"ר מיכאל אייזנברג) - חפירת תאטרון ומאוזולאום רומי, ואת הכנסיה הביזנטית השרופה. 28.06.20-23.07.20. לפרטים נוספים לחץ כאן.
-------------------------------------------------------------------------------------

 
חפירות לא לימודיות תש"פ (2020)
 

תל צף (פרופ' דני רוזנברג) -21.06.20-17.07.20 - למידע נוסף פנו לדני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.אתר תל צף.

פצאל (ד"ר שי בר) - 23.02.20-28.02.20 - אתר מתקופת הכלקולית המאוחר והברונזה הקדומה 1 בבקעת הירדן. למידע נוסף: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרס א-דין (ד"ר שי בר) - 02.04.20-07.04.20 - חפירות מרכז מנהלי מהשלב הניאו-אשורי במזרח השומרון. למידע נוסף: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ביד'ת א-שעב (ד"ר שי בר) - 30.04.20-02.05.20 - חפירות במתחם כף רגל (גלגל מקראי) בבקעת הירדן. למידע נוסף: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


סיורים

 סיורים לימודיים 

* הרשמה לסיורים תתבצע באמצעות רישום ב- Google Docs דרך לינק אותו הסטודנטים יקבלו במייל כ-10 ימים לפני יום הסיור. סטודנטים מחוץ לחוג מתבקשים לפנות מראש למזכירות להסדרת הרישום. 

בהתאם לתכנית הלימודים בתואר הראשון על הסטודנטים להירשם לסיורים ולחפירות בהיקף של 15 ימי סיור במסלול הדו-חוגי ו-18 ימי סיור במסלול החד-חוגי במהלך לימודיהם לתואר ראשון. בשנת הלימודים הראשונה לתואר ראשון חלה חובת השתתפות בכל ימי הסיור של קורסי המבוא השונים. בשנת הלימודים השנייה והשלישית יחויב התלמיד להשלים את ימי הסיור הנוספים, עד מנין כולל של 15/18 ימי סיור בהתאמה למסלול החד- או הדו-חוגי. מכסה זו הינה תנאי לקבלת התואר הראשון. תלמידים ללא תואר ראשון בארכיאולוגיה המשתתפים בתוכנית לתואר שני, נדרשים לשישה ימי סיור לפחות. 

יושם לב כי ביטול השתתפות שלושה ימי עבודה או פחות לפני יום הסיור עלול לגרור קנס כספי ויודגש כי לא ניתן להמיר ימי חפירה בימי סיור ולהיפך! על מנת לבטל הרשמה לסיור יש לפנות למזכירות החוג.

רשימת הסיורים - תש"פ סמסטר א' 

רשימת הסיורים - תש"פ סמסטר ב'