topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

תואר ראשון

כל המידע על מסלולים וכל הכלים לסטודנט תואר ראשון:
מטרת החוג לארכיאולוגיה היא להקנות לתלמידיו ידע רחב ומקיף במגוון הנושאים הקשורים לארכיאולוגיה: הכרת הארץ, תרבויות חומריות, היסטוריה של ארץ ישראל ושל הארצות השכנות בנוסף לארצות באגן הים התיכון מן העידן הפרהיסטורי ועד ימי הביניים. בוגרי החוג יוכלו לקבל גם הכשרה לעבודה ארכיאולוגית בחפירות ובסקרים, בהתאם למסלול הלימודים. החוג מכשיר כח אדם מיומן ואיכותי לתעסוקה ברשות העתיקות, במוזיאונים, בהוראה בבתי ספר (שיעורי של"ח ועוד), ובתיירות בארץ ובעולם. תחומי הלימוד מגוונים ומתאפשרים במסלול החד/דו חוגי, מקיפים מגוון תקופות ונושאים: משחר האנושות, תקופות המקרא, ימי בית שני וימי המשנה והתלמוד (התקופות ההלניסטית, רומית, ביזאנטית), התקופה המוסלמית ועד שלטון הצלבנים.

מידע לתלמידי תואר ראשון שנה א' - תש''פ


מסלולי לימוד ל-BA
       - המסלול לארכיאולוגיה של המזרח הקדום
       - המסלול לארכיאולוגיה של תרבויות הים התיכון (התוכנית בהכנה)
       - מסלול מיוחד למדעי הרוח הדיגיטליים וארכיאולוגיה
           קישור לאתר למדעי הרוח הדיגיטליים
       -
מקבץ בארכיאולוגיה לתלמידי החוג ללימודים רב-תחומיים
       - 
מסלול מיוחד למורי דרך בחוג לארכיאולוגיה


ייעוץ והכוונה
*מר איתי רונן (מזכירות החוג) - טלפון: 04-8240234; דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

*ד''ר ראובן ישורון (יועץ BA) - טלפון: 04-8240692 ; דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.