topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

תואר ראשון

כל המידע על מסלולים וכל הכלים לסטודנט תואר ראשון:
מטרת החוג לארכיאולוגיה היא להקנות לתלמידיו ידע רחב ומקיף במגוון הנושאים הקשורים לארכיאולוגיה: הכרת הארץ, תרבויות חומריות, היסטוריה של ארץ ישראל ושל הארצות השכנות בנוסף לארצות באגן הים התיכון מן העידן הפרהיסטורי ועד ימי הביניים. בוגרי החוג יוכלו לקבל גם הכשרה לעבודה ארכיאולוגית בחפירות ובסקרים, בהתאם למסלול הלימודים. החוג מכשיר כח אדם מיומן ואיכותי לתעסוקה ברשות העתיקות, במוזיאונים, בהוראה בבתי ספר (שיעורי של"ח ועוד), ובתיירות בארץ ובעולם. תחומי הלימוד מגוונים ומתאפשרים במסלול החד/דו חוגי, מקיפים מגוון תקופות ונושאים: משחר האנושות, תקופות המקרא, ימי בית שני וימי המשנה והתלמוד (התקופות ההלניסטית, רומית, ביזאנטית), התקופה המוסלמית ועד שלטון הצלבנים.


תנאי קבלה לשנת הלימודים הבאה תשפ"ב בחוג לארכיאולוגיה


1) מועמדים שניגשו לפסיכומטרי והשלימו בגרות לפני מצב החירום, יבחנו בהתאם לתנאי הקבלה הרגילים של החוג (סכם 500 במשקל 1:2).
2) במקרה שבו בשל מצב החירום לא ניתן לגשת לפסיכומטרי, מועמדים יוכלו לבקש להתקבל לחוג על סמך בגרות (על פי ממוצע בגרות כפי שמשתקלל במחשבון שבאתר האוניברסיטה, כולל בונוסים) + ראיון אישי ומבחן כניסה לחוג.

הערות:
מבחן הקבלה וראיון הקבלה יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות אשר תהיינה בתוקף באותו מועד.
תנאי קבלה עברית/אנגלית - יש לבדוק באתר הכללי של מחלקת הרשמה. 


מידע לתלמידי תואר ראשון שנה א' - תשפ"ב
מסלולי לימוד ל-BA
       - תואר ראשון בארכיאולוגיה עם התמחות במזרח הקדום

       - תואר ראשון בארכיאולוגיה עם התמחות בתרבויות הים התיכון 
       - תואר ראשון בארכיאולוגיה למורי דרך
       - מסלול מיוחד למדעי הרוח הדיגיטליים וארכיאולוגיה
          קישור לאתר למדעי הרוח הדיגיטליים
       -
מקבץ בארכיאולוגיה לתלמידי החוג ללימודים רב-תחומיים

ייעוץ והכוונה
*גב' גלית אגיון (מזכירות החוג) - טלפון: 04-8240234; דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


*ד''ר רביע חמיסה (יועץ BA) - דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.