topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח

מידע לסטודנט

 
SicilySeminar2018Eisenberg

קישור לאתר הדיקנאט הסטודנטים
-
המיועד לתלמידים המתמודדים עם מוגבלות פיסית, חושית, קוגנטיבית, נפשית וסטודנטים עם קשיי קשב וריכוז.

 
קישור לאתר יה"ל - אוניברסיטת חיפה- יחידת תמיכה ללומד לקוי למידה