topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

סיורים

 סיורים לימודיים 

* הרשמה לסיורים ולחפירות לימודיות דרך מזכירות החוג (יש לשלוח אימייל עם כל הפרטים, כולל שם ותעודת זהות, שם הסיור, החפירה הלימודית והתאריכים)

בהתאם לתכנית הלימודים בתואר הראשון על הסטודנטים להירשם לסיורים ולחפירות בהיקף של 15 ימי סיור במסלול הדו-חוגי ו-18 ימי סיור במסלול החד-חוגי במהלך לימודיהם לתואר ראשון. בשנת הלימודים הראשונה לתואר ראשון חלה חובת השתתפות בכל ימי הסיור של קורסי המבוא השונים. בשנת הלימודים השנייה והשלישית יחויב התלמיד להשלים את ימי הסיור הנוספים, עד מנין כולל של 15/18 ימי סיור בהתאמה למסלול החד- או הדו-חוגי. מכסה זו הינה תנאי לקבלת התואר הראשון.

יושם לב כי ביטול השתתפות שלושה ימי עבודה או פחות לפני יום הסיור עלול לגרור קנס כספי ויודגש כי לא ניתן להמיר ימי חפירה בימי סיור ולהיפך!

רשימת הסיורים לסמסטר ב' - תשע"חשם המרצה

מסלול/אתרים

פתוח ל-

תאריך סיור

ארכיאולוגיה רגיל

סיורי חובה

1.      

ד"ר

עדי ארליך

גן לאומי בית שאן, גן לאומי בית אלפא

כולם (חובה למשתתפי הקורס "מבוא לארכיאולוגיה של א"י")

08.03.2018

2.      

ד"ר עדי ארליך

בתי כנסת ומקדשים בגליל העליון: ברעם, קדש, עומרית, בניאס

כולם (חובה למשתתפי הקורס "בתי כנסת עתיקים בגליל ובגולן")

12.04.2018

3.      

פרופ'

דני נדל

26.4 דרום: שדה בקר עין עבדת מצפה רמון בקעת עובדה אילת.

27.4: אילת, אתרים בעיר עפיפון (קרבת קיבוץ אילות) פוגארות עין עברונה עפיפונים בסמר חצבה

מבוא פרהיסטורי

משותף לתלמידי שימור

26-27.04.2018

4.      

פרופ' איילת גלבוע

סיור דרום: תל ערד, תל באר שבע, תל לכיש

חובה למשתתפי הקורס: "מבוא לארכיאולוגיה בתקופת הברזל"

3.05.2018

5.      

פרופ'

דני נדל

נווה דוד, נחל אורן, נחל גלים, מערת אורנית, גבעת אולגה, חפציבה

מבוא פרהיסטורי

10.05.2018

6.      

פרופ'

רוני רייך

ירושלים: עיר דוד, פיר וורן, ניקבת השילוח, בריכת השילוח, חניון גבעתי, מרכז בגין

חובה למשתתפי הקורס "ארכיאולוגיה של ירושלים הקדומה"

10.05.2018

7.      

פרופ'

דני נדל

סיור צפון: עמק יזרעאל, צמח, עובדיה, שער הגולן, אהלו, מערת עמוד, גשר בנות יעקב, מעיין ברוך, קריית שמונה

מבוא פרהיסטורי

17.05.2018

8.      

פרופ'

רוני רייך

ירושלים: חניון גבעתי, תעלת ניקוז הרוביאנית, קשת רובינסון, פארק ארכיאולוגי ליד הר הבית, מרכז דוידסון, קשת וילסון

חובה למשתתפי הקורס "ארכיאולוגיה של ירושלים הקדומה"

17.05.2018

9.      

פרופ'

רוני רייך

ירושלים: קברים בנחל קדרון, הר הצופים, מערת אשכולות, סנהדריה, בנייני האומה, מוזיאון ישראל- מודל ירושלים

חובה למשתתפי הקורס "ארכיאולוגיה של ירושלים הקדומה"

24.05.2018

10.  

פרופ' איילת גלבוע

סיור צפון: תל דן, תל חצור, בית ירח

חובה למשתתפי הקורס: "מבוא לארכיאולוגיה בתקופת הברזל"

31.05.2018

11.  

פרופ' איילת גלבוע

ירושלים: מוזיאון רוקפלר, מוזיאון ישראל

חובה למשתתפי הקורס: "מבוא לארכיאולוגיה בתקופת הברזל"

7.06.2018

תכנית בין-לאומית

קמפוסים (סגורים לתלמידי התכנית הבינ"ל)

1.      

פרופ'

דני נדל

קמפוס נגב

חובה למשתתפי הקורס קמפוס נגב

119.4811

טרם נקבע

2.      

ד"ר ראובן ישורון

קמפוס כרמל

חובה למשתתפי הקורס קמפוס כרמל

119.4812

טרם נקבע

3.      

פרופ' בועז אדריאן

קמפוס ירושלים

חובה למשתתפי הקורס קמפוס ירושלים 119.4150

טרם נקבע