topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

מלגות לתואר ראשון

* מלגות הצטיינות
החוג לארכיאולוגיה יעניק מספר מלגות הצטיינות לתלמידים שיחלו את לימודי התואר הראשון שלהם בשנה"ל תשע"ט.
 
* פסיכומטרי
החוג לארכיאולוגיה יעניק מספר מלגות לסטודנטים מצטיינים שציון הפסיכומטרי שלהם גבוה מ-600 ומלגות אלה יתווספו למלגות ה-600+ שמעניקה האוניברסיטה בכל שנה לסטודנטים חדשים (ר' להלן).

 * כרטיס מטמון מתנה
matmon
החל משנת הלימודים תשע"ט החוג לארכיאולוגיה יעניק לכל תלמידי התואר הראשון החייבים בסיורים במסגרת לימודיהם בחוג – כרטיס מטמון במתנה (במשך 3 שנות הלימודים התקניים לתואר ראשון), כרטיס מנוי יחיד זה מאפשר כניסה בחינם לכ-60 שמורות טבע וגנים לאומיים ברחבי הארץ וניתן להשתמש בו במשך שנה שלמה מתאריך הנפקתו. לפרטים נוספים על הכרטיס ותנאי המנוי יש להכנס לאתר רשות שמורות הטבע והגנים: http://www.parks.org.il/Pages/matmon.aspx

 ------------------------------------------
 * מלגות 600+
כחלק מתפיסת המצויינות של אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה מציעה מלגות לסטודנטים בעלי נתוני קבלה גבוהים. לפרטים: 
http://www.haifa.ac.il/index.php/he/2017-01-25-13-19-41/2547-600-2

* מלגות לחיילים קרביים נזקקים  מקרן ע"ש הנקה ומשה (מהלה מסרי) רוה ז"ל
סטודנטים ששימשו כחיילים קרביים (לוחמים בלבד) יכולים להציג מועמדות לקבלת המלגה.
פרטים ומועד יתפרסמו מחדש מדי שנה

* מלגת הצטיינות מטעם דיקנאט הסטודנטים
דיקנאט הסטודנטים מעניק מלגות הצטיינות לפי קריטריונים שונים. לפרטים יש להכנס לדף מלגות באתר דיקנאט הסטודנטים:
http://dekanat.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=124

* מלגת סיוע כלכלי מטעם דיקנאט הסטודנטים
דיקנאט הסטודנטים מעניק מלגות סיוע לפי קריטריונים שונים. לפרטים יש להכנס לדף מלגות באתר דיקנאט הסטודנטים:
http://dekanat.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid=266

 * מלגות מקרנות שונות באתר דיקאנט הסטודנטים
באתר דיקאנט הסטודנטים ניתן למצוא קישורים ופרטים של קרנות חיצוניות שונות:
http://dekanat.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=267

* "תכנית משכילה" - מלגת סיוע לאמהות יחידניות/אבות יחידנים
לפרטים והגשת מועמדות אנא פנו לאתר מלגת קרן "קציר":
http://katzir-app.priza.info/registration_form.aspx

* מלגות מטעם ד
יקנאט הסטודנטים תמורת פעילות חברתית
דיקנאט הסטודנטים מעניק מלגות תמורות פעילויות חברתיות שונות. לפרטים יש להכנס לדף מלגות באתר דיקנאט הסטודנטים:
http://dekanat.haifa.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=283&Itemid=269