topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

מלגות לתואר שני

מלגות הצטיינות של החוג לארכיאולוגיה
החוג לארכיאולוגיה יעניק מספר מלגות הצטיינות לתלמידים שיחלו את לימודי התואר השני שלהם בשנה"ל תשע"ט.

מלגות בתוכנית הבינלאומית של החוג לארכיאולוגיה
החוג לארכיאולוגיה יעניק מספר מלגות הצטיינות לתלמידים בתוכנית הבינלאומית שיחלו את לימודי התואר השני שלהם בשנה"ל תשע"ט.

כרטיס מטמון מתנה

matmon
החל משנת הלימודים תשע"ט החוג לארכיאולוגיה יעניק לכל תלמידי התואר השני החייבים בסיורים במסגרת לימודיהם בחוג – כרטיס מטמון במתנה (במשך השנתיים הראשונות לתואר), כרטיס מנוי יחיד זה מאפשר כניסה בחינם לכ-60 שמורות טבע וגנים לאומיים ברחבי הארץ וניתן להשתמש בו במשך שנה שלמה מתאריך הנפקתו. לפרטים נוספים על הכרטיס ותנאי המנוי יש להכנס לאתר רשות שמורות הטבע והגנים: http://www.parks.org.il/Pages/matmon.aspx

מלגות מגמת שימור
החוג לארכיאולוגיה מעניק מדי שנה מספר מלגות עידוד והצטיינות לתלמידים במגמת שימור העומדים בקריטריונים של הרשות ללימודים מתקדמים.

מלגות הצטיינות של הרשות ללימודים מתקדמים
הרשות ללימודים מתקדמים מעניקה מדי שנה מלגות הצטיינות לסטודנטים בשנה ב' ללימודיהם העומדים בקריטריונים שנקבעו. מלגות אלה מחולקות לרוב במהלך סמסטר ב'. לפרטים נוספים יש להכנס ללשונית מלגות הצטיינות בדף מלגות לתואר שני באתר הרשות ללימודים מתקדמים:
 
http://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/2011-01-19-11-10-30/2011-01-23-10-28-56/2011-01-23-10-54-01

מענק סיום כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה)
הרשות ללימודים מתקדמים מעניקה מדי שנה מענק סיום כתיבת עבודת גמר מחקרית לסטודנטים שנה ב' בלבד, הלומדים במסלול המחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה), ושסיימו את כל חובותייהם לתואר השני לאחר שתי שנות לימוד:
http://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/2011-01-19-11-10-30/2011-01-23-10-28-56/2011-01-23-10-55-16


מלגות לחיילים קרביים נזקקים  מקרן ע"ש הנקה ומשה (מהלה מסרי) רוה ז"ל
סטודנטים ששימשו כחיילים קרביים (לוחמים בלבד) יכולים להציג מועמדות לקבלת המלגה.
פרטים ומועד יתפרסמו מחדש מדי שנה

הקרן ע"ש מרים וצבי קדיש ז"ל - מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים בארכיאולוגיה
פרטים ומועד יתפרסמו מחדש מדי שנה

מענק סיום מסלול מואץ למ"א
הרשות ללימודים מתקדמים מעניקה מדי שנה מענק מיוחד יינתן לסטודנטים המסיימים את לימודי התואר השני במסלול המואץ למ"א, בהתאם לתקנון לימודי תואר שני, לאחר שתי שנות לימוד.
http://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/2011-01-19-11-10-30/2011-01-23-10-28-56/q

פרס הרקטור ופרס הדיקן ללימודים מתקדמים ע"ש פרופ' יוחנן הופמן ז"ל לעבודות גמר מחקריות (תיזות) מצטיינות 
הפרסים מוענקים מדי שנה לשתי עבודות מחקר מצטיינות: 
http://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/2011-01-19-11-10-30/2011-01-23-10-28-56/q-q

מענקי השתתפות בכנס מדעי
אוניברסיטת חיפה מעניקה מדי שנה מענקי השתתפות בכנסים מדעיים לסטודנטים העומדים בקריטריונים של הרשות ללימודים מתקדמים. לפרטים יש ליצור קשר עם מדור מלגות לתואר שני ברשות ללימודים מתקדמים:
http://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/2011-01-19-11-10-30/2011-01-23-10-28-56


מענקי פרסום מאמר
אוניברסיטת חיפה מעניקה מדי שנה מענקים לסטודנטים שהגישו לפרסום ספר מדעי/מקצועי, או פרק לספר מדעי/מקצועי, או מאמר מדעי/מקצועי לכתב-עת, אשר יתקבל לפרסום על בסיס רפרנטורה מקצועית ועומדים בקריטריונים של הרשות ללימודים מתקדמים. לפרטים יש ליצור קשר עם מדור מלגות לתואר שני ברשות ללימודים מתקדמים:
http://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/2011-01-19-11-10-30/2011-01-23-10-28-56


*קישור למדור מלגות לתואר שני ברשות ללימודים מתקדמים:
 

*קישור לתקנון מלגות תואר שני באתר הרשות ללימודים מתקדמים:

*קישור לדף טפסים למלגות ומענקים לתואר שני באתר הרשות ללימודים מתקדמים:

*קישור לדף מלגות מקרנות חיצוניות באתר הרשות ללימודים מתקדמים: