topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

מלגות לתואר שלישי

מלגות הצטיינות לתלמידי מחקר
אוניברסיטת חיפה מעניקה עשרות מלגות הצטיינות בגובה של כ-132,00 שח מדי שנה לתלמידי דוקטורט. לפרטים נוספים יש להכנס ללשונית מלגות הצטיינות בדף מלגות לתואר שלישי באתר הרשות ללימודים מתקדמים: http://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/2011-01-19-11-10-30/2011-01-23-10-29-17/2011-07-11-07-07-50

מלגות מסלול ישיר לדוקטורט (מלגות הנשיא)
אוניברסיטת חיפה מעניקה מלגות לסטודנטים המעוניינים במסלול לימודים ישיר לדוקטורט העומדים בקריטריונים של הרשות ללימודים מתקדמים. לפרטים יש להכנס ללשונית מסלול ישיר לדוקטורט בדף מלגות לתואר שלישי באתר הרשות ללימודים מתקדמים:
http://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/2011-01-19-11-10-30/2011-01-23-10-29-17/2011-07-16-09-49-42

מלגות שכר לימוד
אוניברסיטת חיפה מעניקה מדי מלגות שכר לימוד לסטודנטים העומדים בקריטריונים של הרשות ללימודים מתקדמים. לפרטים יש להכנס ללשונית מלגות שכר לימוד בדף מלגות לתואר שלישי באתר הרשות ללימודים מתקדמים: http://graduate.haifa.ac.il/index.php/he/2011-01-19-11-10-30/2011-01-23-10-29-17/2011-07-16-09-51-07

מענקי השתתפות בכנס מדעי
אוניברסיטת חיפה מעניקה מדי שנה מענקי השתתפות בכנסים מדעיים לסטודנטים העומדים בקריטריונים של הרשות ללימודים מתקדמים. לפרטים יש להכנס ללשונית מענקי השתתפות בכנס מדעי בדף מלגות לתואר שלישי באתר הרשות ללימודים מתקדמים:
אוניברסיטת חיפה מעניקה מדי שנה מענקים לסטודנטים שהגישו לפרסום ספר מדעי/מקצועי, או פרק לספר מדעי/מקצועי, או מאמר מדעי/מקצועי לכתב-עת, אשר יתקבל לפרסום על בסיס רפרנטורה מקצועית ועומדים בקריטריונים של הרשות ללימודים מתקדמים. לפרטים יש להכנס ללשוניתמענקי פרסום מאמר בדף מלגות לתואר שלישי באתר הרשות ללימודים מתקדמים:
 
 מלגות לחיילים קרביים נזקקים  מקרן ע"ש הנקה ומשה (מהלה מסרי) רוה ז"ל
סטודנטים ששימשו כחיילים קרביים (לוחמים בלבד) יכולים להציג מועמדות לקבלת המלגה.
פרטים ומועד יתפרסמו מחדש מדי שנה
 
*קישור למדור מלגות לתואר שלישי ברשות ללימודים מתקדמים:

*קישור לתקנון מלגות תואר שלישי באתר הרשות ללימודים מתקדמים:

*קישור לדף טפסים למלגות ומענקים לתואר שלישי באתר הרשות ללימודים מתקדמים:
 
*קישור לדף מלגות מקרנות חיצוניות באתר הרשות ללימודים מתקדמים: