topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ברכות

1Brahot
 
*לגולן שלוי, תלמיד דוקטורט בחוג ולכל משפחתו, מזל טוב גדול להולדת הבן - יעל מכולנו בחוג לארכיאולוגיה.

* לד''ר יצחק יפה, ברכות על קבלת מלגת אלון והצטרפותך לסגל החוג.

* לד''ר יצחק יפה, ברכות על קבלתך לפורום החוקרים הצעירים של האקדמיה הישראלית למדעים לשנה''ל תשע''ט. 

* לד''ר נמרוד מרום, ברכות לרגל קבלת מענק ה-ERC והצטרפותך לסגל החוג.

* ברכות למייסון סימור וצ'נג ליו לרגל קבלת מלגת הצטיינות בתואר השני - Well done!

*לגולן שלוי, רבקה חזן ומעין לב - כל הכבוד וברכות לקבלת מלגת רוטנשטרייך היוקרתית לתלמידי דוקטורט. המשיכו להצטיין והצלחה בהמשך מחקר הדוקטורט.

*החוג לארכיאולוגיה מברך את כל מסיימי התואר הראשון - ברכות חמות והצלחה בהמשך הדרך לתארים המתקדמים.

*החוג לארכיאולוגיה מברך את 17 מסיימי התואר השני השנה - עלו והצליחו והמשיכו במחקר פורה ומעניין.

*לאילנה גורנופולסקי ברכות לסיום לימודי התואר הראשון בהצטיינות יתרה - יישר כח והצלחה בלימודי התואר השני.
* לגולן שלוי (דוקטורט) ומרוה עגנון (תואר שני) ברכות לקבלת מלגה מהקרן ע''ש הנקה ומשה (מהלה מסרי) רוה ז''ל. ברכות והצלחה בדרך. 

* לליאת קורדובני, אורית בורטניק ואהרון גרנות ברכות חמות לקבלת מלגות ההצטיינות של מגמת שימור בחוג - עלו 
והצליחו וכל הכבוד.

*לרבקה חזן ברכות חמות לרגל זכייתך במלגת וולף היוקרתית כאות הערכה ועידוד להצטיינותך בלימודי התואר השלישי בחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה. כל הכבוד והמשיכי להצטיין.

* לארז אדמה ברכות לקבלת מלגה מטעם הבמה לתולדות ארץ ישראל והעם היהודי לתלמידי MA - תשע''ח. עלה והצלח. 

*לרבקה חזן ברכות לרגל זכייתך כמצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמים בלימודי התואר השני ולהילדה טורס ומעיין לב ברכות על קבלת התואר השני בהצטיינות - עלו והצליחו והמשיכו להצטיין.

*ברכות חמות ללי פרי-גל להולדת הבן אהוד ולקבלת הדוקטורט מכולנו בחוג

* לגל ברמטוב-פז, תלמידת דוקטורט בחוג לכל המשפחה, מזל טוב גדול להולדת הבת - פלג מכולנו בחוג לארכיאולוגיה. 

ברכות חמות לרגל הופעת קובץ מאמרים מיוחד בעריכתם של פרופ' דני רוזנברג וד"ר ראובן ישורון לכבודה של פרופסור מינה וינשטיין-עברון עם פרישתה לגמלאות. הקובץ התפרסם במגזין Quaternary International

החוג לארכיאולוגיה מברך את פרופ' (אמריטוס) רוני רייך לרגל זכייתו בפרס בהט לספר העיון המקורי הטוב על ספרו: "יום ביומו: חיי היום-יום של הישוב היהודי בארץ ישראל בשלהי ימי הבית השני לאור הממצא הארכיאולוגי" - ברכות חמות מכולנו וכל הכבוד

לתלמידי תואר שני בחוג תמר שובל, הראל שוחט ורחל בליויס ברכות חמות לרגל קבלת המלגה מהקרן ע"ש מרים וצבי קדיש ז"ל - ברכות חמות והמשיכו להצליח ולהצטיין


* החוג לארכיאולוגיה מברך את תלמידותיו זהר תורג'מן, רבקה חזן, קרולינה חרובי וקיירה ביילי לקבלת מלגות ההצטיינות לדוקטורט (תשע''ח) - עלו והצליחו