topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

הודעות


* ההרשמה לשלושת החפירות הלימודית של שנה"ל תשע''ח נפתחה (ר' לשונית חפירות) - הרישום אצל איתי במזכירות החוג1Hodaot (יש לשלוח מייל עם שם מלא, מספר תעודת זהות והתאריכים המבוקשים בכל חפירה)
ההרשמה ליום החוג ב-9 למאי נפתחה יש להרשם אצל איתי במזכירות החוג


image002