topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

הודעות


*  
archeologia ahshav
* ההרשמה לשלושת החפירות הלימודית של שנה"ל תשע''ח נפתחה (ר' לשונית חפירות) - הרישום אצל איתי במזכירות החוג
1Hodaot(יש לשלוח מייל עם שם מלא, מספר תעודת זהות והתאריכים המבוקשים בכל חפירה)
ההרשמה ליום החוג ב-9 למאי נפתחה יש להרשם אצל איתי במזכירות החוג


image002