topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

מדיה

1Mediaזיתים בני 7200 שנים נתגלו בתל צף שבעמק הירדן
עדויות קדומות לשליטה באש ממערות הכרמל
שבטה
התגלו להבי צור לקציר חיטים מלפני 23 אלף שנה
זרעי הפול הקדומים בעולם התגלו באתר ארכיאולוגי בכרמל