topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

החוג לארכאולוגיה - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת חיפה

Facebook 3בקרו אותנו ביום הפתוח ב-ZOOM ב18.8, החל מהשעה 9:00 בבוקר. הנחה בדמי ההרשמה גם לתואר ראשון וגם לתואר שני מובטחת!

להלן הקורסים שבהן תינתן אפשרות לבחור ציון "עובר" (יש לפנות למרצה לקבלת אישור המרה מציון מספרי לציון מילולי (עובר)):

119.1109 מבוא קלאסי ב', ד"ר יואב פרחי

119.2030 תרבות ואוכל, פרופ' גיא בר-עוז

119.4152 אנשי עידן הקרח, ד"ר ראובן ישורון

119.3191 סקר ארכיאולוגי, ד"ר יצחק יפה

119.4163 גלובליזציה של סין, ד"ר יצחק יפה

119.3190 כלי חרס ב', פרופ' איילת גלבוע

119.1107 מבוא מקראי ב', פרופ' איילת גלבוע

קבלת קהל תינתן באמצעות המייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ובטלפון 
04-8240234