topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

חפירות


חפירות לימודיות תשע''ט (2019)

*רישום לחפירות לימודיות תשע"ח מתבצע דרך המזכירות (יש לשלוח מייל עם שם מלא ותעודת זהות וכן שם החפירה ה
לימודית ותאריכי השתתתפות)


במשך לימודי התואר הראשון על התלמיד להשתתף ב-30 ימי חפירה לימודית. חובה על התלמיד להשתתף ב-10 ימי חפירה בכל אחד מהתחומים: פרהיסטורי, מקראי וקלאסי. יש לשים לב כי ביטול ההשתתפות עשרה ימי עבודה או פחות לפני תחילת החפירה עשוי לגרור קנס כספי.
מכסת ימי החפירה הינה תנאי לקבלת התואר הראשון. תלמידים ללא תואר ראשון בארכיאולוגיה המשתתפים בתוכנית לתואר שני נדרשים לעשרה ימי חפירה לימודית לפחות. 

למידע על החפירה, לחצו על שם החפירה:

1. חפירה לימודית פרהיסטורית: תל צף (פרופ' דני רוזנברג) - יפורסם בסמסטר א'

2. חפירה לימודית מקראית:  פצאל (17-22.02.19) ומרס א-דין (12-17.04.19) (ד''ר שי בר) - למידע נוסף לחץ כאן

3. חפירה לימודית קלאסית: סוסיתא (ד''ר מיכאל איזנברג) - יפורסם בסמסטר א'
-------------------------------------------------------------------------------------

 
חפירות לא לימודיות תשע''ט (2019)
 


*מערת טבון (ד''ר רוני שימלמיץ ופרופ' מינה וינשטיין-עברון) - יפורסם בסמסטר א'

*מערת סח'ול (ד''ר רוני שימלמיץ ופרופ' מינה וינשטיין-עברון) - יפורסם בסמסטר א'


*נוה דוד (פרופ' דני נדל וד''ר ראובן ישורון) - יפורסם בסמסטר א'

*בית שערים (ד''ר עדי ארליך) - 
יפורסם בסמסטר א'