topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

חפירות


חפירות לימודיות תשפ"א (2021)

*רישום לחפירות מתבצע דרך מנהל החפירה (יש לשלוח מייל עם שם מלא ותעודת זהות וכן שם החפירה ה
לימודית ותאריכי השתתתפות)


במשך לימודי התואר הראשון על התלמיד להשתתף ב-30 ימי חפירה לימודית. חובה על התלמיד להשתתף ב-10 ימי חפירה בכל אחד מהתחומים: פרהיסטורי, מקראי וקלאסי. יש לשים לב כי ביטול ההשתתפות עשרה ימי עבודה או פחות לפני תחילת החפירה עשוי לגרור קנס כספי.
מכסת ימי החפירה הינה תנאי לקבלת התואר הראשון. תלמידים ללא תואר ראשון בארכיאולוגיה המשתתפים בתוכנית לתואר שני נדרשים לעשרה ימי חפירה לימודית לפחות. 

למידע על החפירה, לחצו על שם החפירה:

1. חפירה לימודית פרהיסטורית: סח'ול (פרופ' מינה וינשטיין-עברון וד"ר רון שימלמיץ) - 30.07.21 - 11.07.21.


2. חפירה לימודית מקראית: תל אסור (ד"ר שי-בר) - 7.10.21 - 26.09.21


3. חפירה לימודית קלאסית: בניאס (פרופ' עדי ארליך) - 8.07.21 - 20.06.21
-------------------------------------------------------------------------------------

 
חפירות לא לימודיות תשפ"א (2021)
 
ד"ר מיכאל אזבנד - מג'דוליה. 8.08.21 - 20.07.21.