topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

חפירות


חפירות לימודיות תש"פ (2020)

*רישום לחפירות לימודיות תשע"ח מתבצע דרך המזכירות (יש לשלוח מייל עם שם מלא ותעודת זהות וכן שם החפירה ה
לימודית ותאריכי השתתתפות)


במשך לימודי התואר הראשון על התלמיד להשתתף ב-30 ימי חפירה לימודית. חובה על התלמיד להשתתף ב-10 ימי חפירה בכל אחד מהתחומים: פרהיסטורי, מקראי וקלאסי. יש לשים לב כי ביטול ההשתתפות עשרה ימי עבודה או פחות לפני תחילת החפירה עשוי לגרור קנס כספי.
מכסת ימי החפירה הינה תנאי לקבלת התואר הראשון. תלמידים ללא תואר ראשון בארכיאולוגיה המשתתפים בתוכנית לתואר שני נדרשים לעשרה ימי חפירה לימודית לפחות. 

למידע על החפירה, לחצו על שם החפירה:

1. חפירה לימודית פרהיסטורית: אל-וואד (ד"ר ראובן ישורון) - התרבות הנאטופית. 23.02.20-5.03.20. לפרטים נוספים לחץ כאן.


2. חפירה לימודית מקראית: תל אסור (ד"ר שי בר) - עיר מתקופת הברונזה התיכונה 2, בצפון השרון. ספטמבר 2020 (תאריך מדויק יתפרסם בהמשך).
-------------------------------------------------------------------------------------

 
חפירות לא לימודיות תש"פ (2020)
 

תל צף (פרופ' דני רוזנברג) -21.06.20-17.07.20 - למידע נוסף פנו לדני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.אתר תל צף.

פצאל (ד"ר שי בר) - 23.02.20-28.02.20 - אתר מתקופת הכלקולית המאוחר והברונזה הקדומה 1 בבקעת הירדן. למידע נוסף: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרס א-דין (ד"ר שי בר) - 02.04.20-07.04.20 - חפירות מרכז מנהלי מהשלב הניאו-אשורי במזרח השומרון. למידע נוסף: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ביד'ת א-שעב (ד"ר שי בר) - 30.04.20-02.05.20 - חפירות במתחם כף רגל (גלגל מקראי) בבקעת הירדן. למידע נוסף: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.