topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

חפירות


חפירות לימודיות תשע''ח (2018)

*רישום לחפירות לימודיות תשע"ח מתבצע דרך המזכירות (יש לשלוח מייל עם שם מלא ותעודת זהות וכן שם החפירה ה
לימודית ותאריכי השתתתפות)


במשך לימודי התואר הראשון על התלמיד להשתתף ב-30 ימי חפירה לימודית. חובה על התלמיד להשתתף ב-10 ימי חפירה בכל אחד מהתחומים: פרהיסטורי, מקראי וקלאסי. יש לשים לב כי ביטול ההשתתפות עשרה ימי עבודה או פחות לפני תחילת החפירה עשוי לגרור קנס כספי.
מכסת ימי החפירה הינה תנאי לקבלת התואר הראשון.

למידע על החפירה, לחצו על שם החפירה:

1. חפירה לימודית פרהיסטורית: נווה דוד (פרופ' דני נדל וד''ר ראובן ישורון) - 12.09.18 עד 12.10.18

2. חפירה לימודית מקראית: תל אסור (ד''ר שי בר) - 12.09.18 עד 12.10.18

3. חפירה לימודית קלאסית: (ד''ר עדי ארליך) - 12.08.18 עד 06.09.18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
חפירות לא לימודיות תשע''ח (2018)
 
*פצאל (ד''ר שי בר) - 16.02.18 עד 23.02.18


*מרס א-דין (ד''ר שי בר) - 25.03.18 עד 29.03.18

*תל צף (פרופ' דני רוזנברג) - 17.06.18 עד 13.07.18

*סוסיתא (ד''ר מיכאל אייזנברג) - 01.07.18 עד 26.07.18

*מערת טבון (ד''ר רוני שימלמיץ ופרופ' מינה וינשטיין-עברון) - 05.02.18 עד 25.02.18

*מערת סח'ול (ד''ר רוני שימלמיץ ופרופ' מינה וינשטיין-עברון) - 19.06.18 עד 13.07.18