topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

סמינר חוגי

 

Mondays, 12:15–13:45, Multi‐Purpose Building, room 210
Seminar Organizer: Dr. Rabei G. Khamisy (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


1- 15.10.2018 ישיבת סגל חוג (אין סמינר)

2- 22.10.2018 – ד"ר אנדריא דולפיני (Dr. Andrea Dolfini), אוניברסיטת ניו-קאסיל, אנגליה:

The wear analysis of archaeological copper alloy objects.                                                          

3- 29.10.2018 – ד"ר רביע חמיסה, החוג לארכיאולוגיה ומכון זינמן לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה:

ארכיאולוגיה וחברה, פרויקט שימור מבצר המלך בכפר מעליא.

4- 5.11.2018 – ד"ר נמרוד מרום, החוג לארכיאולוגיה ומכון זינמן לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה:

מה קורה שציידים צדים ציידים? מפלים הזנתיים והשפעתם האפשרית על סביבת האדם העת העתיקה.

5- 12.11.2018 – ד"ר טל קן-צפור, המכון ללימודי ים על שם רקנאטי, אוניברסיטת חיפה:

"קברים לוחמים" בתקופת הברונזה התיכונה II בלבנט.

6- 19.11.2018ד"ר מיכל בירקנפלד רשות העתיקות:

האתר הניאוליתי בנחל רודד.

7- 26.11.2018 – ישיבת סגל מכון זינמן (אין סמינר)

8- 3.12.2018 – פרופ' מרדכי (מוטי) אביעם וד"ר יעקב אשכנזי, מכון כנרת לארכיאולוגיה גלילית, המכללה האקדמית כנרת:

מחפירה ארכיאולוגית לתמונה היסטורית מרחבית – שלב ביניים במחקר מקיף על היישוב הנוצרי בגליל בשלהי העת העתיקה.

9- 10.12.2018 – א. מר. אדם פאג'וט (Mr. Adam Pažout) החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה:

Regional fortifications in the territory of Hippos-Sussita                                                                                 

                          ב. גב' רבקה חזן (Ms. Rivka Chazan), החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה:

Basalt vessel decorations and standardization during the Late Chalcolithic period of the southern Levant.

10- 17.12.2018 – פרופ' אסף יסעור-לנדאו – החוג לציוויליזציות ימיות, אוניברסיטת חיפה:

אדפטציה ימית לפני ואחרי קריסת המערכות של תקופת הברונזה.

11- 24.12.2018 – פרופ' אדריאן בועז, החוג לארכיאולוגיה ומכון זינמן לארכיאולוגיה:

הגשת היסטוריה – ארכיאולוגיה לקהל הרחב


12- 31.12.2018 – ד"ר עמרי ברזילי, רשות העתיקות:

בעקבות הפליאלית העליון הקדום: מה חדש במחקר?

13- 7.1.2019 – א. מר. יופה חושקר רשות העתיקות והחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה:

חפצי המתכת בממלכת ירושלים הצלבנית מקרה מבחן של חילופי תרבות בין מזרח למערב.

                       ב. גב' טניה סוקולסקי, החוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה

מכלול צלמיות החרס של תל דור בתקופה הפרסית – מחקר השוואתי.

14- 14.1.2019 – ישיבת סגל חוג (אין סמינר)