topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח

ברכות לדר' רביע חמיסה

ברכות לבביות לדר' רביע חמיסה על זכיייתו בתכנית מלגות ות"ת לבתר דוקטורנטים לבני החברה הערבית!

 

עלה והצלח!!!

החוג לארכיאולוגיה