faculty logo

הפקולטה למדעי הרוח - החוג לארכיאולוגיה

haifa logo
topnew

תלמידי דוקטורט

עבודות דוקטור – 2016

שם+משפחה שם המנחה/מנחים כותרת עבודת המחקר
רחל בר-נתן פרופ' ארתור סג"ל מקדשי בית שאן (סקיתופוליס) בתקופה הרומית
יהודה גוברין פרופ' ארתור סג"ל דגם היישוב בנגב יהודה בתק' הביזנטית

עבודות דוקטור בהכנה (שלב ב')

שם+משפחה שם המנחה/מנחים כותרת עבודת המחקר
צלה אשל

פרופ' איילת גלבוע

פרופ' אראל יגאל

ד"ר נעמה יהלום-מאק

כסף בדרום הלבנט בתק' הברונזה והברזל

יעל גורין-רוזן

פרופ' איילת גלבוע

פרופ' ארתור סג"ל

Prof.Marie-Dominique Nenna

תעשיית הזכוכית הגולמית בארץ ישראל מהמאה הא' לפנה"ס ועד המאה הח' לפנה"ס (בשיפוט)

גל ברמטוב-פז

פרופ' מינה עברון

פרופ' דני נדל

כלכלה, חברה וסביבה בתקופת הברונזה התיכונה 2 א':  מכלול עצמות בעלי החיים מתל אפשר כמקרה מבחן
צח הורוביץ פרופ' מיכל ארצי בקעת בית שאן בת' הברונזה הביניימית
פאולה ויימן-ברק

פרופ' איילת גלבוע

פרופ' יובל גורן

Circulation of Early Iron Age Goods
רן כפתורי פרופ' דני רוזנברג מתקני אחסון לגידולי שדה בפרהיסטוריה
נוהא סעיד אגא

פרופ' גיא בר-עוז

פרופ' אדריאן בועז

בע"ח וחברה בתק' הצלבנית והממלוכית
אלנה קוגן-זהבי

פרופ' רוני רייך

ד"ר קאהן קנר מיכאל דן-אל

האדריכלות הממלכתית בתקופה הניאו אשורית: הבנייה בפחוות במערב האימפריה, בדגש על ממצאי החפירות החדשות מצפון לתל אשדוד במאות הח' ז' לפנה"ס
ענבר קטלב

פרופ' גיא בר-עוז

ד"ר עזרא מרכוס

כלכלה, חברה וסביבה בתקופת הברונזה התיכונה 2 א':  מכלול עצמות בעלי החיים מתל אפשר כמקרה מבחן

רם שואף

פרופ' רוני רייך

ד"ר רוית לין

תהליכי שיחזור בערי הנגב ההיסטוריות