topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

תלמידי תואר שלישי בחוג

 
שם: דינה אבשלום-גורני
 
image007
 כותרת: התרבות החומרית של היישוב היהודי בצפון-מערב הכנרת משלטון הורדוס ועד שחר המרד הגדול לאור חפירות מגדלה.
 מנחים: פרופ' מיכל ארצי וד"ר עדי ארליך
 
 
 

שם: ניר איז'ק

nir izsak 200x240 j כותרת: ההיגיינה במזרח הלטיני: מתקנים והיבטים נוספים
  מנחה: פרופ' אדריאן בועז
 
 
 

שם: צילה אשל
 
tzila כותרת: כסף בדרום הלבאנט בתקופת הברונזה והברזל: שינויים בשימוש, זמינות, מקורות עופרות והשפעה סביבתית 
  מנחים: פרופ' איילת גלבוע, פרופ' יגאל אראל, וד"ר נעמה יהלום-מק
 
 
 

שם: קיירה ביילי
 
image 1  כותרת: ארכאובוטניקה של חברות אפיפלאוליתיות בכרמל
 מנחים: פרופ' דני נדל, פרופ' מינה וינשטיין-עברון וד"ר ולנטינה קרקוטה
 
 

 
שם: גל ברמטוב-פז
 
FB IMG 1521535559088  כותרת: המערכת היישובית של נאטופית המאוחרת בכרמל: מבט מטרסת אל ואד ומערת רקפת
 מנחים: פרופ' דני נדל ופרופ' מינה ויינשטיין-עברון
 
 
 

שם: צח הורוביץ
 
image007 כותרת: בקעת בית שאן בתקופת הברונזה הביניימית אפיון ארכיאולוגי ואקולוגי
 מנחה: פרופ' מיכל ארצי
 
 
 

שם: יופה חושקר
 
image007 כותרת: חפצי מתכת כחלק מהתרבות החומרית בממלכת ירושלים הצלבניתבין העולם האסלאמי לאירופה של ימי   הביניים.
 מנחה: פרופ' אדריאן בועז
 
 
 
שם: רבקה חזן
 
20180314 172602  כותרת: התהוות הדיאטה הים-תיכונית בדרום הלבאנט באלפים ה-6-4 לפנה"ס: העדות מניתוח שרידים אורגניים
 מנחים: פרופ' דני רוזנברג ופרופ' סינטיין ספיטרי
 
 
 

שם: קרולינה חרובי
 
Karolina Hruby picture website  כותרת: עיבוד מזון בישובים עירוניים ולא-עירוניים בתקופת הברונזה הקדומה I-III בדרום הלבאנט
 מנחה: פרופ' דני רוזנברג
 
 
 

שם: רן כפתורי
 
ran  כותרת: מתקני אחסון לגידולי שדה בפרהיסטוריה המאוחרת של דרום הלבאנט והידע האגור בהם
 מנחה: פרופ' דני רוזנברג
 
 
 

שם: מעיין לב
 
20181126 145016 HDR כותרת: שחזור דיאטה וסביבה קדומה בתרבות הנאטופית של הכרמל: מחקר טפונומי של שרידי דו-חיים, נחשים   ולטאות.
 מנחים: פרופ' מינה וינשטיין-עברון וד"ר ראובן ישורון
 
 

 
שם: אפי לבל
 
EfiLebel  כותרת: מודל להישרדות עמים; העם היהודי כמקרה מבחן
 מנחים: פרופ' איילת גלבוע ופרופ' דנאל קהאן
 
 

 
שם: ג'ורג' מברונאנוס
 
George Mavronanos2 כותרת: כתיון בתקופה הקלאסית
 מנחים: פרופ' איילת גלבוע, פרופ' דנאל קהאן ודר סבין פורייר
 
 
 

שם: שרין מחאג'נה

image002 כותרת: כתובות על גבי כלי חרס בתקופה האסלאמית המאוחרת
 מנחים: פרופ' אדריאן בועז, ד''ר רביע ח'מיסה
 

 

שם: אדם פז'אוט
 
Adam pic2כותרת: ארכיטקטורה צבאית ותשתית אזורית בגולן מהתקופה ההלניסטית ועד התקופה הביזנטית: מחקר גיאו-מרחבי   של אזור סוסיתא
 מנחים: פרופ' אדריאן בועז וד"ר מיכאל איזנברג 
 
 
 

שם: טל פריד
 
Tal Fried photo כותרת: שרידי מכרסמים ממערת טאבון שבכרמל: ניתוח טפונומי ושחזור סביבה
 מנחים: פרופ' מינה ויינשטיין-עברון וליאור וייסברוד
 
 
 

שם: רוני צוקרמן
 
image007 כותרת: "כלכלת מצור" בירושלים בשלהי תקופת הבית השני: ניתוח ארכאוזואלוגי של עצמות בעלי חיים מהרחוב   המדורג
 מנחה: פרופ' גיא בר-עוז
 
 
 

שם: ארלטה קוולסווקה
 
Arleta Kowalewska 1  כותרת: בתי מרחץ באזור סוריה-פלשטינה וערב בתקופות הרומית והביזנטית ומחקר על בית המרחץ הדרומי בסוסיתא של הדקפוליס
 מנחה: ד"ר עדי ארליך
 
 
 
שם: ענבר קטלב
 
inbar  כותרת: כלכלה, חברה וסביבה בתקופת הברונזה התיכונה 2 א':  מכלול עצמות בעלי החיים מתל אפשר כמקרה מבחן
 מנחים: פרופ' גיא בר עוז וד"ר עזרא מרכוס
 
 
 

שם: רם שואף
 
image007 כותרת: תהליכי שחזור בערי הנגב ההיסטוריות 
 מנחים: פרופ' רוני רייך וד"ר רוית לין
 
 
 

שם: גולן שלוי
 
גולן שלוי כותרת: דרום פניקיה בתקופת הברונזה המאוחרת והברזל, מבט מתל שקמונה
 מנחה: פרופ' איילת גלבוע
 
 
 


שם: זוהר תורג'מן-יפה
 
zohar כותרת: ארגון הציד בתקופה הפליאוליתית התיכונה: מחקר ארכיאוזואולוגי וטפונומי של האתר הקטור נשר-רמלה
 מנחה: דר' ראובן ישורון