topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

תלמידי דוקטורט

עבודות דוקטור – 2016

שם+משפחה שם המנחה/מנחים כותרת עבודת המחקר
רחל בר-נתן פרופ' ארתור סג"ל מקדשי בית שאן (סקיתופוליס) בתקופה הרומית
יהודה גוברין פרופ' ארתור סג"ל דגם היישוב בנגב יהודה בתק' הביזנטית

עבודות דוקטור בהכנה (שלב ב')

שם+משפחה שם המנחה/מנחים כותרת עבודת המחקר
צלה אשל

פרופ' איילת גלבוע

פרופ' אראל יגאל

ד"ר נעמה יהלום-מאק

כסף בדרום הלבנט בתק' הברונזה והברזל

יעל גורין-רוזן

פרופ' איילת גלבוע

פרופ' ארתור סג"ל

Prof.Marie-Dominique Nenna

תעשיית הזכוכית הגולמית בארץ ישראל מהמאה הא' לפנה"ס ועד המאה הח' לפנה"ס (בשיפוט)

גל ברמטוב-פז

פרופ' מינה עברון

פרופ' דני נדל

כלכלה, חברה וסביבה בתקופת הברונזה התיכונה 2 א':  מכלול עצמות בעלי החיים מתל אפשר כמקרה מבחן
צח הורוביץ פרופ' מיכל ארצי בקעת בית שאן בת' הברונזה הביניימית
פאולה ויימן-ברק

פרופ' איילת גלבוע

פרופ' יובל גורן

Circulation of Early Iron Age Goods
רן כפתורי פרופ' דני רוזנברג מתקני אחסון לגידולי שדה בפרהיסטוריה
נוהא סעיד אגא

פרופ' גיא בר-עוז

פרופ' אדריאן בועז

בע"ח וחברה בתק' הצלבנית והממלוכית
אלנה קוגן-זהבי

פרופ' רוני רייך

ד"ר קאהן קנר מיכאל דן-אל

האדריכלות הממלכתית בתקופה הניאו אשורית: הבנייה בפחוות במערב האימפריה, בדגש על ממצאי החפירות החדשות מצפון לתל אשדוד במאות הח' ז' לפנה"ס
ענבר קטלב

פרופ' גיא בר-עוז

ד"ר עזרא מרכוס

כלכלה, חברה וסביבה בתקופת הברונזה התיכונה 2 א':  מכלול עצמות בעלי החיים מתל אפשר כמקרה מבחן

רם שואף

פרופ' רוני רייך

ד"ר רוית לין

תהליכי שיחזור בערי הנגב ההיסטוריות