topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

תואר שני

כל המידע על מסלולים וכל הכלים לסטודנט תואר שני:
מטרת החוג לארכיאולוגיה היא להקנות לארכיאולוגים ידע רחב ומקיף במגוון הנושאים הקשורים לארכיאולוגיה: הכרת הארץ, תרבויות חומריות, היסטוריה של ארץ ישראל ושל הארצות השכנות בנוסף לארצות באגן הים התיכון מן העידן הפרהיסטורי ועד ימי הביניים. החוג מכשיר כח אדם מיומן ואיכותי לתעסוקה ברשות העתיקות, במוזיאונים, בהוראה בבתי ספר (שיעורי של"ח ועוד), ובתיירות בארץ ובעולם. תחומי הלימוד מקיפים מגוון תקופות ונושאים: משחר האנושות, תקופות המקרא, ימי בית שני וימי המשנה והתלמוד (התקופות ההלניסטית, רומית, ביזאנטית), התקופה המוסלמית ועד שלטון הצלבנים.

מידע לתלמידי תואר שני שנה א' - תשפ"ב

רשימת שנתונים

מסלולי לימוד ל-MA

        - תואר שני בארכיאולוגיה
       - תואר שני בארכיאולוגיה עם התמחות בשימור מורשת התרבות החומרית 

       - תואר שני בינלאומי בארכיאולוגיה עם התמחות בפרהיסטוריה של הכרמל


ייעוץ והכוונה
*גב' גלית אגיון (מזכירות החוג) - טלפון: 04-8240234; דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


*פרופ' דני נדל (ראש התכנית הבינלאומית), יועץ תואר שני - טלפון: 04-8288229; דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

*ד"ר רוית לין (ראש מגמת שימור בחוג לארכיאולוגיה) – טלפון: 04-8288992/3; דואר אלקטרוני:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.