כל המידע על מסלולים וכל הכלים לסטודנט תואר שני:
לימודי מוסמך האוניברסיטה מיועדים להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של התלמידים בתחומים השונים של הארכיאולוגיה: לימודי התקופות הפרהיסטוריות, הארכיאולוגיה של ארץ ישראל והמזרח הקדום בתקופת המקרא, הארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופה הקלאסית, הארכיאולוגיה של יוון ורומא וכן הארכיאולוגיה של ארץ ישראל בימי הביניים, הארכיאולוגיה של סין, תרבות חומרית בתקופות השונות, ארכיאו-זואולוגיה ומדעי הארכאולוגיה האחרים.

למידע נוסף לתלמידי תואר שני ראו את השנתון כאן
רשימת שנתונים
מסלולי לימוד ל-MA
תואר שני בינלאומי בארכיאולוגיה 

ייעוץ והכוונה
*מזכירות החוג - טלפון: 04-8240234; דיאנה גרויסמן This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
*ד"ר יצחק יפה, יועץ תואר שני ודוקטורט - טלפון: 04-8240131; דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
*ד"ר רון שימלמיץ, ראש התכנית לתואר שני בינלאומי בחוג לארכיאולוגיה; דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.