מלגות לתואר ראשון  (BA)
מלגות לתואר שני 
 (MA) 
מלגות לתואר שלישי  (Phd)
מלגת "אהבת עולם" לסטודנטים חדשים באוניברסיטת חיפה