תואר שני בארכיאולוגיה למורי דרך מוסמכים

תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה ובחוג לארכיאולוגיה