חפירות לימודיות תשפ"ג (2023)

*רישום לחפירות מתבצע דרך מנהל החפירה (יש לשלוח מייל עם שם מלא ותעודת זהות וכן שם החפירה ה
לימודית ותאריכי השתתתפות)


במשך לימודי התואר הראשון על התלמיד להשתתף ב-30 ימי חפירה לימודית. חובה על התלמיד להשתתף ב-10 ימי חפירה בכל אחד מהתחומים: פרהיסטורי, מקראי וקלאסי. יש לשים לב כי ביטול ההשתתפות עשרה ימי עבודה או פחות לפני תחילת החפירה עשוי לגרור קנס כספי.
מכסת ימי החפירה הינה תנאי לקבלת התואר הראשון. תלמידים ללא תואר ראשון בארכיאולוגיה המשתתפים בתוכנית לתואר שני נדרשים לעשרה ימי חפירה לימודית לפחות. 

חפירות לימודיות:

חפירה לימודית פרהיסטורית: טרסת מערת הנחל (פרופ' ראובן ישורון) – 05.02.2023–16.05.2023 (ההרשמה נסגרה)

חפירה לימודית מקראית: תל אסור (ד"ר שי בר)

חפירה לימודית קלאסית: בית שערים (פרופ' עדי ארליך): 09.07.2023–20.07.2023

חפירות לא לימודיות:

פצאל (ד"ר שי בר)

 חפירות וסיורים בארכאולוגיה