חפירות לימודיות תשפ"ב (2022)

*רישום לחפירות מתבצע דרך מנהל החפירה (יש לשלוח מייל עם שם מלא ותעודת זהות וכן שם החפירה ה
לימודית ותאריכי השתתתפות)


במשך לימודי התואר הראשון על התלמיד להשתתף ב-30 ימי חפירה לימודית. חובה על התלמיד להשתתף ב-10 ימי חפירה בכל אחד מהתחומים: פרהיסטורי, מקראי וקלאסי. יש לשים לב כי ביטול ההשתתפות עשרה ימי עבודה או פחות לפני תחילת החפירה עשוי לגרור קנס כספי.
מכסת ימי החפירה הינה תנאי לקבלת התואר הראשון. תלמידים ללא תואר ראשון בארכיאולוגיה המשתתפים בתוכנית לתואר שני נדרשים לעשרה ימי חפירה לימודית לפחות. 

חפירות:

1. חפירה לימודית פרהיסטורית: תל צף (פרופ' דני רוזנברג) - 14.07.22 - 26.06.22. נא להירשם עד ה-20 במאי.


2. חפירה לימודית מקראית: יעודכן בהמשך.


3. חפירה לימודית קלאסית: סוסיתא (ד"ר מיכאל אייזנברג) - 21.07.22 - 03.07.22.
-------------------------------------------------------------------------------------

 
חפירות לא לימודיות תשפ"ב (2022)
 
ד"ר ראובן ישורון - טרסת אל-וואד: 17.02.22 - 06.02.22