מערכת שעות בחוג לארכיאולוגיה תשפ"ד

סמסטר א' תשפ"ד 

סמסטר ב' תשפ"ד

תואר ראשון

תואר שני