מערכת שעות בחוג לארכיאולוגיה תשפ"ג

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר קיץ

הנחיות לרישום לקורסים לשנת תפש"ג:

תואר ראשון

תואר שני