PHDKasiaUjimaקת'רין אוג'מה
 כותרת: ארכיאוזואולוגיה של האורינייקית-לבנטינית: מחיה, עונתיות וארגון המחנה בפליאולית העליון הקדום של מערת מנות
 מנחה: ד"ר ראובן ישורון ופרופ' עופר מרדר
 Academia.edu
 תחומי עניין: פליאולית עליון, ארכיאוזואולוגיה, קיימות
                   דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

PHDCCelesteOn סלסט אונצ'וק
 כותרת: דימויים של עיבוד והכנת מזון ברקורד הארכיאולוגי והאתנוגרפי העולמי - מבט גלובלי על התפיסה החברתית של עיבוד מזון בחברות שונות
 מנחה: פרופ' דני רוזנברג
 תחומי עניין: ארכיאולוגיה מקראית, כלי אבן, סימבוליזם של עיבוד מזון (צלמיות, כתובות ותבליטים)
 דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.IMG 20181226 WA0002
 מאיר אורבך
 כותרת: בחירת הציד של האדם בתקופה הפליאוליתית התיכונה: תובנות ממכלולי עצמות ממקור אנושי, לא אנושי וטבעי
 מנחה: ד"ר ראובן ישורון
 ResearchGate
 GoogleScholar
                            תחומי עניין: בחירת הציד של האדם בפלייסטוקן המאוחר, התקופה הפליאוליתית, צבועים, ארכיאוזואולוגיה
                            טלפון: 0537762741
                            דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 


PHDEliBuch אלי בוכמן
 כותרת: חיי היום-יום בקיסריה בתקופה הרומית והביזנטית לאור ממצאי המתכת הקטנים
 מנחה: פרופ' עדי ארליך


 
image 1
 קיארה בלי
 כותרת: ארכאובוטניקה של חברות אפיפלאוליתיות בכרמל
 מנחים: פרופ' דני נדל, פרופ' מינה וינשטיין-עברון וד"ר ולנטינה קרקוטה
                           תחומי עניין: ארכיאובוטניקה, התקופה האפיפליאוליתית, פליאואקלים
                           דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

FB IMG 1521535559088
 גל ברמטוב-פז
 כותרת: המערכת היישובית של נאטופית המאוחרת בכרמל: מבט מטרסת אל ואד ומערת רקפת
 מנחים: פרופ' דני נדל ופרופ' מינה ויינשטיין-עברון
 ResearchGate
                         GoogleScholar
                         Academia.edu
                         תחומי עניין: התקופה האפיפליאוליתית, התרבות הנאטופית, טכנולוגיות סיתות צור
                         טלפון: 050-3433340
                         דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
image007
 צח הורוביץ
 כותרת: בקעת בית שאן בתקופת הברונזה הביניימית אפיון ארכיאולוגי ואקולוגי
 מנחה: פרופ' מיכל ארציPHDAviWeiss אבי וייס
 כותרת: הביצור הקונצנטרי הפרנקי במאות ה-12-13: ארכיטקטורה יחודית ומהפכנית או אדפטציה והתפתחות מקומית
 מנחים: פרופ' אדריאן בועז וד"ר רביע חמיסה

 
 
 
20180314 172602
 רבקה חזן
 כותרת: התהוות הדיאטה הים-תיכונית בדרום הלבאנט באלפים ה-6-4 לפנה"ס: העדות מניתוח שרידים אורגניים
 מנחים: פרופ' דני רוזנברג ופרופ' סינטיין ספיטרי
 
 
 

Karolina Hruby picture website
 קרולינה חרובי
 כותרת: עיבוד מזון בישובים עירוניים ולא-עירוניים בתקופת הברונזה הקדומה I-III בדרום הלבאנט
 מנחה: פרופ' דני רוזנברג
 
 
 
ran
 רן כפתורי
 כותרת: מתקני אחסון לגידולי שדה בפרהיסטוריה המאוחרת של דרום הלבאנט והידע האגור בהם
 מנחה: פרופ' דני רוזנברג
 
 
 
ProfileMaayan
 מעיין לב
 כותרת: שחזור דיאטה וסביבה קדומה בתרבות הנאטופית של הכרמל: מחקר טפונומי של שרידי דו-חיים, נחשים   ולטאות.
 מנחים: פרופ' מינה וינשטיין-עברון וד"ר ראובן ישורון
 ResearchGate
 תחומי עניין: ארכיאולוגיה פרהיסטורית, ארכיאוזואולוגיה, הרפטו-פאונה, התרבות הנאטופית
                       דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
EfiLebel
 אפי לבל
 כותרת: מודל להישרדות עמים; העם היהודי כמקרה מבחן
 מנחים: פרופ' איילת גלבוע ופרופ' דנאל קהאן
 
 

 
George Mavronanos2
 ג'ורג' מברונאנוס
 כותרת: כתיון בתקופה הקלאסית
 מנחים: פרופ' איילת גלבוע, פרופ' דנאל קהאן ודר סבין פורייר
 
 
 

image002 שרין מחאג'נה
 כותרת: כתובות על גבי כלי חרס בתקופה האסלאמית המאוחרת
 מנחים: פרופ' אדריאן בועז, ד''ר רביע ח'מיסה
 

 
IanCipin איאן סיפין
 כותרת: עיבוד מזון בכלקולית המאוחר בראי כלי אבן
 מנחה: פרופ' דני רוזנברג

 
 
Tal Fried photo
 טל פריד
 כותרת: שרידי מכרסמים ממערת טאבון שבכרמל: ניתוח טפונומי ושחזור סביבה
 מנחים: פרופ' מינה ויינשטיין-עברון וליאור וייסברוד
 ResearchGate
 תחומי עניין: מיקרופאונה, התקופה הפליאוליתית התחתונה, שחזור סביבה, התקופה הביזנטית, טפונומיה של עצמות
                         דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ProfileZuckerman
 רוני צוקרמן
 כותרת: "כלכלת מצור" בירושלים בשלהי תקופת הבית השני: ניתוח ארכאוזואלוגי של עצמות בעלי חיים מהרחוב   המדורג
 מנחה: פרופ' גיא בר-עוז
                        Academia.edu
                        תחומי עניין: ארכיאוזואולוגיה, הארכיאוזואולוגיה של כלכלות מצור
                        טלפון: 048240528
                        דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

ProfileHagar הגר רשף
 כותרת: מכפר ניאוליתי אל עיר מתקופת הברוזנה
 מנחים: פרופ' גיא בר עוז וד"ר נמרוד מרום
                             GoogleScholar
                             ResearchGate 
                             תחומי עניין: התקופה הנאוליתית, דרום הלבאנט, זואוארכיאולוגיה, ביות בעלי חיים
                             דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Tamar
 תמר שובל
 כותרת: זיהוי תרבותי בראי הקרמיקה בבקעת הירדן באלף ה-7 עד ה-4 לפנה"ס
 מנחים: פרופ' דני רוזנברג ופרופ' יובל גורן
 GoogleScholar
                         ResearchGate
                         תחומי עניין: קרמיקה של התקופות הקדומות, התקופה הכלקוליתית, פטרוגרפיה, תל צף
                         טלפון: 0508729912
                         דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

IMG 20170506 WA0006 הראל שוחט
 כותרת: יחסי גולמין ורשתות מסחר אזוריות ועל-אזוריות של דרום הלבנט באמצעות מחקר מקורות השנהבים בתקופות הברונזה המאוחרת והברזל
  מנחים: פרופ' איילת גלבוע ופרופ' גיא בר-עוז
  אתר אישי
                          ResearchGate
                          תחומי עניין: תקופות הברונזה המאוחרת והברזל, רשתות מסחר ויחסי גומלין בדרום הלבנט, שנהבים
                          טלפון: 052-3954173
                          דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
גולן שלוי
 גולן שלוי
 כותרת: דרום פניקיה בתקופת הברונזה המאוחרת והברזל, מבט מתל שקמונה
 מנחה: פרופ' איילת גלבוע
 GoogleScholar
 ResearchGate
                     Academia.edu
                     תחומי עניין: ארכיאולוגיה של הלבאנט, תקופת הברונזה, תקופת הברזל, ארכיאולוגיה של פיניקיה, תל שקמונה, תל אסור
                     דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
PHDShaiSh שי שמש
 כותרת: עיבוד מזון בכלי אבן בתקופת הברזל ב' בדרום הלבאנט - מחקר השוואתי באתרים ישראליים ויהודאיים 
 מנחה: פרופ' דני רוזנברג
 


ProfileSchneller  נהורה שנלר-פלס
  כותרת: השפעת עוצמת התיישבות האדם על נוף הצומח בסביבת אתרים ארכיאולוגיים במהלך ההולוקן בארץ ישראל: שימוש במורפולוגיה דנטלית של צאן 
  מנחה: ד"ר נמרוד מרום
  ResearchGate
  GoogleScholar
                         תחומי עניין: השפעת האדם על הסביבה הטבעית בעת העתיקה, מורפולוגיה דנטלית של אוכלי עשב
                         טלפון: 0525666571
                         דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
 
 
zohar
 זוהר תורג'מן-יפה
 כותרת: ארגון הציד בתקופה הפליאוליתית התיכונה: מחקר ארכיאוזואולוגי וטפונומי של האתר הקטור נשר-רמלה
 מנחה: דר' ראובן ישורון
 GoogleScholar
                   תחומי עניין: ארכיאוזואולוגיה, פליאולית תיכון, אסטרטגיות ציד, תקופת הברונזה, אירועי התכנסות
                   דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. תלמידי דוקטורט בעבר

nir izsak 200x240 j ניר איז'ק
 כותרת: ההיגיינה במזרח הלטיני: מתקנים והיבטים נוספים
 מנחה: פרופ' אדריאן בועז
 תחומי עניין: התקופה הצלבנית, היגיינה, לטרינות


tzila צילה אשל
 כותרת: כסף בדרום הלבאנט בתקופת הברונזה והברזל: שינויים בשימוש, זמינות, מקורות עופרות והשפעה סביבתית 
 מנחים: פרופ' איילת גלבוע, פרופ' יגאל אראל, וד"ר נעמה יהלום-מקJoppeGosker יופה חושקר
 כותרת: חפצי מתכת כחלק מהתרבות החומרית בממלכת ירושלים הצלבניתבין העולם האסלאמי לאירופה של ימי   הביניים.
 מנחה: פרופ' אדריאן בועז
 אתר אישי
 GoogleScholar
 תחומי עניין: התקופה הצלבנית, חפצי מתכת
                    טלפון: 0523263717
                    דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.