topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

תלמידי תואר שלישי בחוג

 PHDKasiaUjimaקת'רין אוג'מה
 כותרת: ארכיאוזואולוגיה של האורינייקית-לבנטינית: מחיה, עונתיות וארגון המחנה בפליאולית העליון הקדום של מערת מנות
 מנחה: ד"ר ראובן ישורון ופרופ' עופר מרדר
 Academia.edu
 תחומי עניין: פליאולית עליון, ארכיאוזואולוגיה, קיימות
                   דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

PHDCCelesteOn סלסט אונצ'וק
 כותרת: דימויים של עיבוד והכנת מזון ברקורד הארכיאולוגי והאתנוגרפי העולמי - מבט גלובלי על התפיסה החברתית של עיבוד מזון בחברות שונות
 מנחה: פרופ' דני רוזנברג
 תחומי עניין: ארכיאולוגיה מקראית, כלי אבן, סימבוליזם של עיבוד מזון (צלמיות, כתובות ותבליטים)
 דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.IMG 20181226 WA0002
 מאיר אורבך
 כותרת: בחירת הציד של האדם בתקופה הפליאוליתית התיכונה: תובנות ממכלולי עצמות ממקור אנושי, לא אנושי וטבעי
 מנחה: ד"ר ראובן ישורון
 ResearchGate
 GoogleScholar
                            תחומי עניין: בחירת הציד של האדם בפלייסטוקן המאוחר, התקופה הפליאוליתית, צבועים, ארכיאוזואולוגיה
                            טלפון: 0537762741
                            דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 


PHDEliBuch אלי בוכמן
 כותרת: חיי היום-יום בקיסריה בתקופה הרומית והביזנטית לאור ממצאי המתכת הקטנים
 מנחה: פרופ' עדי ארליך


 
image 1
 קיארה בלי
 כותרת: ארכאובוטניקה של חברות אפיפלאוליתיות בכרמל
 מנחים: פרופ' דני נדל, פרופ' מינה וינשטיין-עברון וד"ר ולנטינה קרקוטה
                           תחומי עניין: ארכיאובוטניקה, התקופה האפיפליאוליתית, פליאואקלים
                           דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

FB IMG 1521535559088
 גל ברמטוב-פז
 כותרת: המערכת היישובית של נאטופית המאוחרת בכרמל: מבט מטרסת אל ואד ומערת רקפת
 מנחים: פרופ' דני נדל ופרופ' מינה ויינשטיין-עברון
 ResearchGate
                         GoogleScholar
                         Academia.edu
                         תחומי עניין: התקופה האפיפליאוליתית, התרבות הנאטופית, טכנולוגיות סיתות צור
                         טלפון: 050-3433340
                         דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
image007
 צח הורוביץ
 כותרת: בקעת בית שאן בתקופת הברונזה הביניימית אפיון ארכיאולוגי ואקולוגי
 מנחה: פרופ' מיכל ארציPHDAviWeiss אבי וייס
 כותרת: הביצור הקונצנטרי הפרנקי במאות ה-12-13: ארכיטקטורה יחודית ומהפכנית או אדפטציה והתפתחות מקומית
 מנחים: פרופ' אדריאן בועז וד"ר רביע חמיסה

 
 
 
20180314 172602
 רבקה חזן
 כותרת: התהוות הדיאטה הים-תיכונית בדרום הלבאנט באלפים ה-6-4 לפנה"ס: העדות מניתוח שרידים אורגניים
 מנחים: פרופ' דני רוזנברג ופרופ' סינטיין ספיטרי
 
 
 

Karolina Hruby picture website
 קרולינה חרובי
 כותרת: עיבוד מזון בישובים עירוניים ולא-עירוניים בתקופת הברונזה הקדומה I-III בדרום הלבאנט
 מנחה: פרופ' דני רוזנברג
 
 
 
ran
 רן כפתורי
 כותרת: מתקני אחסון לגידולי שדה בפרהיסטוריה המאוחרת של דרום הלבאנט והידע האגור בהם
 מנחה: פרופ' דני רוזנברג
 
 
 
ProfileMaayan
 מעיין לב
 כותרת: שחזור דיאטה וסביבה קדומה בתרבות הנאטופית של הכרמל: מחקר טפונומי של שרידי דו-חיים, נחשים   ולטאות.
 מנחים: פרופ' מינה וינשטיין-עברון וד"ר ראובן ישורון
 ResearchGate
 תחומי עניין: ארכיאולוגיה פרהיסטורית, ארכיאוזואולוגיה, הרפטו-פאונה, התרבות הנאטופית
                       דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
EfiLebel
 אפי לבל
 כותרת: מודל להישרדות עמים; העם היהודי כמקרה מבחן
 מנחים: פרופ' איילת גלבוע ופרופ' דנאל קהאן
 
 

 
George Mavronanos2
 ג'ורג' מברונאנוס
 כותרת: כתיון בתקופה הקלאסית
 מנחים: פרופ' איילת גלבוע, פרופ' דנאל קהאן ודר סבין פורייר
 
 
 

image002 שרין מחאג'נה
 כותרת: כתובות על גבי כלי חרס בתקופה האסלאמית המאוחרת
 מנחים: פרופ' אדריאן בועז, ד''ר רביע ח'מיסה
 

 
IanCipin איאן סיפין
 כותרת: עיבוד מזון בכלקולית המאוחר בראי כלי אבן
 מנחה: פרופ' דני רוזנברג

 
 
Tal Fried photo
 טל פריד
 כותרת: שרידי מכרסמים ממערת טאבון שבכרמל: ניתוח טפונומי ושחזור סביבה
 מנחים: פרופ' מינה ויינשטיין-עברון וליאור וייסברוד
 ResearchGate
 תחומי עניין: מיקרופאונה, התקופה הפליאוליתית התחתונה, שחזור סביבה, התקופה הביזנטית, טפונומיה של עצמות
                         דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ProfileZuckerman
 רוני צוקרמן
 כותרת: "כלכלת מצור" בירושלים בשלהי תקופת הבית השני: ניתוח ארכאוזואלוגי של עצמות בעלי חיים מהרחוב   המדורג
 מנחה: פרופ' גיא בר-עוז
                        Academia.edu
                        תחומי עניין: ארכיאוזואולוגיה, הארכיאוזואולוגיה של כלכלות מצור
                        טלפון: 048240528
                        דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

ProfileHagar הגר רשף
 כותרת: מכפר ניאוליתי אל עיר מתקופת הברוזנה
 מנחים: פרופ' גיא בר עוז וד"ר נמרוד מרום
                             GoogleScholar
                             ResearchGate 
                             תחומי עניין: התקופה הנאוליתית, דרום הלבאנט, זואוארכיאולוגיה, ביות בעלי חיים
                             דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Tamar
 תמר שובל
 כותרת: זיהוי תרבותי בראי הקרמיקה בבקעת הירדן באלף ה-7 עד ה-4 לפנה"ס
 מנחים: פרופ' דני רוזנברג ופרופ' יובל גורן
 GoogleScholar
                         ResearchGate
                         תחומי עניין: קרמיקה של התקופות הקדומות, התקופה הכלקוליתית, פטרוגרפיה, תל צף
                         טלפון: 0508729912
                         דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

IMG 20170506 WA0006 הראל שוחט
 כותרת: יחסי גולמין ורשתות מסחר אזוריות ועל-אזוריות של דרום הלבנט באמצעות מחקר מקורות השנהבים בתקופות הברונזה המאוחרת והברזל
  מנחים: פרופ' איילת גלבוע ופרופ' גיא בר-עוז
  אתר אישי
                          ResearchGate
                          תחומי עניין: תקופות הברונזה המאוחרת והברזל, רשתות מסחר ויחסי גומלין בדרום הלבנט, שנהבים
                          טלפון: 052-3954173
                          דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
גולן שלוי
 גולן שלוי
 כותרת: דרום פניקיה בתקופת הברונזה המאוחרת והברזל, מבט מתל שקמונה
 מנחה: פרופ' איילת גלבוע
 GoogleScholar
 ResearchGate
                     Academia.edu
                     תחומי עניין: ארכיאולוגיה של הלבאנט, תקופת הברונזה, תקופת הברזל, ארכיאולוגיה של פיניקיה, תל שקמונה, תל אסור
                     דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
PHDShaiSh שי שמש
 כותרת: עיבוד מזון בכלי אבן בתקופת הברזל ב' בדרום הלבאנט - מחקר השוואתי באתרים ישראליים ויהודאיים 
 מנחה: פרופ' דני רוזנברג
 


ProfileSchneller  נהורה שנלר-פלס
  כותרת: השפעת עוצמת התיישבות האדם על נוף הצומח בסביבת אתרים ארכיאולוגיים במהלך ההולוקן בארץ ישראל: שימוש במורפולוגיה דנטלית של צאן 
  מנחה: ד"ר נמרוד מרום
  ResearchGate
  GoogleScholar
                         תחומי עניין: השפעת האדם על הסביבה הטבעית בעת העתיקה, מורפולוגיה דנטלית של אוכלי עשב
                         טלפון: 0525666571
                         דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
 
 
zohar
 זוהר תורג'מן-יפה
 כותרת: ארגון הציד בתקופה הפליאוליתית התיכונה: מחקר ארכיאוזואולוגי וטפונומי של האתר הקטור נשר-רמלה
 מנחה: דר' ראובן ישורון
 GoogleScholar
                   תחומי עניין: ארכיאוזואולוגיה, פליאולית תיכון, אסטרטגיות ציד, תקופת הברונזה, אירועי התכנסות
                   דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. תלמידי דוקטורט בעבר

nir izsak 200x240 j ניר איז'ק
 כותרת: ההיגיינה במזרח הלטיני: מתקנים והיבטים נוספים
 מנחה: פרופ' אדריאן בועז
 תחומי עניין: התקופה הצלבנית, היגיינה, לטרינות


tzila צילה אשל
 כותרת: כסף בדרום הלבאנט בתקופת הברונזה והברזל: שינויים בשימוש, זמינות, מקורות עופרות והשפעה סביבתית 
 מנחים: פרופ' איילת גלבוע, פרופ' יגאל אראל, וד"ר נעמה יהלום-מקJoppeGosker יופה חושקר
 כותרת: חפצי מתכת כחלק מהתרבות החומרית בממלכת ירושלים הצלבניתבין העולם האסלאמי לאירופה של ימי   הביניים.
 מנחה: פרופ' אדריאן בועז
 אתר אישי
 GoogleScholar
 תחומי עניין: התקופה הצלבנית, חפצי מתכת
                    טלפון: 0523263717
                    דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.