topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

סגל אקדמי בכיר

ד''ר ראובן ישורון

סגל אקדמי
ראש החוג
מיקום/שעות קבלה: בניין רב-תכליתי חדר מ16 (קומה -2) (שעות קבלה: בתיאום מראש)
דואל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון: 04-8240692
פנימי: 2692
אתר מרצה
תחומי עניין: התקופה הפליאוליתית והאפי-פליאוליתית, ארכיאוזואולוגיה, ראשית התיישבות הקבע, אבולוציה של הציד האנושי.

ד''ר מיכאל איזנברג

סגל אקדמי
מיקום/שעות קבלה: בניין רב-תכליתי במכון לארכיאולוגיה חדר 13 (קומה 2) (שעות קבלה: בתיאום מראש)
דואל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון: 04-8249392
פנימי: 3392
אתר מרצה
אתר פרויקט

פרופ' עדי ארליך

סגל אקדמי
ראש המכון לארכיאולוגיה
מיקום/שעות קבלה: בניין רב-תכליתי במכון לארכיאולוגיה חדר 12 (קומה 2) (שעות קבלה: בתיאום מראש)
דואל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון: 04-82493314
פנימי: 53314
אתר מרצה
תחומי עניין:
בית שערים, הגליל הרומי והביזנטי, אמנות הלניסטית ורומית, צלמיות חרס עתיקות

ד"ר צילה אשל

סגל אקדמי
מיקום/שעות קבלה: בניין רב תכליתי (שעות קבלה: בתיאום מראש)
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אתר מרצה
תחומי עניין: ארכאו-מטלורגיה, דרכי מסחר, שימוש במתכות כאמצעי תשלום, התפתחויות טכנולוגיות ביצירת כלי מתכת.

פרופ' גיא בר-עוז

סגל אקדמי
מיקום/שעות קבלה: בניין רב-תכליתי במעבדה לארכיאוזולוגיה חדר מ12 (קומה -2) (שעות קבלה: בתיאום מראש)
דואל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון: 04-8240070
פנימי: 2070
אתר מרצה
אתר פרויקט
תחומי עניין: 
אבולוציה של הציד האנושי, ארכיאוזואולוגיה, ביו-ארכיאוזואולוגיה, ההיסטוריה התרבותית של חיות הבית, תרבות ואוכל בישראל הקדומה, חקר אשפות עתיקות וארכיאולוגיה של הפסולת האנושית, השפעת האדם על הסביבה

פרופ' אילת גלבוע

סגל אקדמי
מיקום/שעות קבלה: בניין רב-תכליתי במכון לארכיאולוגיה חדר 8 (קומה 2) (שעות קבלה: בתיאום מראש)
דואל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון: 04-8240133
פנימי: 2133

ד''ר רביע חמיסה

סגל אקדמי
מיקום/שעות קבלה: בניין רב-תכליתי במזכירות החוג חדר 10 (קומה 2) (שעות קבלה: בתיאום מראש)
דואל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון: 04-
פנימי: 
תחומי עניין: ארכיאולוגיה והיסטוריה צלבנית, כלכלה וחברה מימי הביניים עד התק' העות'מאנית בלבנט.

ד''ר רוית לין

סגל אקדמי
ראש מגמת שימור
מיקום/שעות קבלה: בניין רב-תכליתי במעבדת שימור חדר 185 (קומה 1) (שעות קבלה: בתיאום מראש)
דואל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון: 04-8288992/3
פנימי: 8893/8892

ד''ר נמרוד מרום

סגל אקדמי
מיקום/שעות קבלה: בניין רב-תכליתי, חדר 112 (שעות קבלה: בתיאום מראש)
דואל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון: 
פנימי: 57102
GoogleScholar
תחומי עניין: 
ארכיאוזואולוגיה, יחסי אדם-סביבה, בעלי חיים

פרופ' דני נדל

סגל אקדמי
מיקום/שעות קבלה: בניין רב-תכליתי במכון לארכיאולוגיה חדר 11 (קומה 2) (שעות קבלה: בתיאום מראש)
דואל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון: 04-8288229
פנימי: 8229
אתר מרצה
תחומי עניין: פרהיסטוריה, ציידים-לקטים בסוף הפלייסטוקן, הישובים הניאוליתיים הראשונים בדרום הלבאנט, טכנולוגיה ליתית, מנהגי קבורה פרהיסטוריים, מלכודות ציד במדבר (עפיפוני מדבר), בניה וניתוח מודלים תלת-מימדיים של מתקני אבן (מכתשים וספלולים)

פרופ' דני רוזנברג

סגל אקדמי
מיקום/שעות קבלה:המעבדה לחקר כלי אבן, בניין רב-תכליתי חדר 056 (קומה 0) / 188 ׁ(קומה 1) (שעות קבלה: בתיאום מראש)
דואל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון:04-8287066
פנימי: 7066
אתר מרצה
אתר פרויקט

ד''ר רון שימלמיץ

סגל אקדמי
יועץ לתואר ראשון
ראש התוכנית הבינלאומית
מיקום/שעות קבלה:בניין רב-תכליתי, מכון זינמן לארכיאולוגיה (קומה 2) חדר 5-6 (שעות קבלה: בתיאום מראש)
דואל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
טלפון: 04-8249904
אתר מרצה
GoogleScholar
תחומי עניין: 
אבולוציית הטכנולוגיה, הומו-סאפיינס קדום, יחסי הומו סאפיינס-ניאנדרתלים